מאזני לחות (מד לחות)

חברת שקילה מציעה את משקלי המעבדה של חברת קרן. המשקלים בקטגוריה זו הם משקלים למדידת לחות במוצר.
המשקלים הללו כוללים תנור ליבוש החומר ויכולות משוכללות של מדידת וניתוח תוצאות היבוש של החומר.

תיאור

דגםכושר שקילה (גרם)אבחנה (מיליגרם)גודל מגשתמונה
MLB 50-3C500.00180מאזני לחות mlb
MLS 50-3C500.00180mls מאזני לחות
DBS 60-3600.00180dbs מאזני לחות
DLB 160-3A1600.00180dlb מאזני לחות
DLT 100-3N1600.00180dlt מאזני לחות