משקלי מעבדה הם כלל המשקלים בעלי רזולוציה של 0.1 גרם או טובה יותר עד רזולוציה של 0.01 מיליגרם המיועדים לשימושים מעבדתיים. משקלי ביקורת הם קבוצת המשקלים השולחניים בעלי הצג המובנה המשמשים לבדיקת המוצר בעת הכנתו/אריזתו במידה ודרוש משקל עם צג נפרד – ניתן לאתרו בקטגוריה "משטחי שקילה". משקלי ספירה שולחניים הם משקלים בעלי צג מובנה המשמשים לספירה ובדיקה של פריטים שונים ע"פ דגימה של משקלו של פריט בודד.

מציג את כל 7 התוצאות