מציג תוצאה אחת

שקילת מיכל תערובת

שקילת מיכל תערובת הוא פתרון שמאפשר לחקלאי לנהל את מלאי התערובת שלו בצורה נוחה, יעילה ואמינה. החקלאי יכול לדעת כמה תערובת בדיוק הוכנסה למיכל בכל מילוי וכמה יצאה.