יונקים

משקל ליונקים ברפת. 

משקל המיועד לשקילה של יונקים בשלבי הגידול והטיפוח הראשונים, למעקב צמוד אחרי התקדמות תהליך הגדילה של היונקים.

תיאור

 

כושר שקילה:  300 ק"ג
מידות:  120X60
אבחנה:  100 גרם
ראש שקילה:  J-100 + תוכנת התיצבות מיוחדת
מקור מתח:  חשמל
ביצועים:  איפוס, שקילה אוטומטית, שקילה חוזרת.
אפשרויות נוספות:  חיבור למצבר חיצוני/ מידות מיוחדות, התקן לניוד