יונקים

משקל ליונקים ברפת. 

משקל המיועד לשקילה של יונקים בשלבי הגידול והטיפוח הראשונים, למעקב צמוד אחרי התקדמות תהליך הגדילה של היונקים.

תיאור

 

כושר שקילה: 300 ק”ג
מידות: 120X60
אבחנה: 100 גרם
ראש שקילה: J-100 + תוכנת התיצבות מיוחדת
מקור מתח: חשמל
ביצועים: איפוס, שקילה אוטומטית, שקילה חוזרת.
אפשרויות נוספות: חיבור למצבר חיצוני/ מידות מיוחדות, התקן לניוד