מתמרי קורה (גזירה/כפיפה/כפולה)

מתמרי קורה מיועדים ל"עבודת צוות" הם מגיעים לעומסים של החל ב – 5 ק"ג-300 ק"ג (מתמרי קורה-כפיפה), דרך עומסים של 300 ק"ג – 10,000 ק"ג (מתמרי קורה), ועד עומסים של 1,000,000 ק"ג (מתמרי קורה כפולה).
את הטבלה בהמשך העמוד ניתן לסנן ולמיין. 
בהקשה על תמונת המתמר – התמונה תגדל.
בהקשה על המודל של המתמר – יפתח פרוספקט המוצר.

קטגוריה:

תיאור

דגםתמונהדפי מידעחומרעומסים בק"געומסים בליברותיצרןאישורי OIMLאישורי EEx ATEXאישורי EEx FMאישורי NTEP
T853310פרוספקט נירוסטה300 ק"ג- 10,000 ק"גTHAMES-SIDEC3zone 20,21,22
T85-N3310פרוספקט המוצרפלדה מצופה ניקל300-2000 ק"גTHAMES-SIDEC3
T85-T3310פרוספקט המוצרנירוסטה300-2000 ק"גTHAMES-SIDEC3
T663310פרוספקט המוצרנירוסטה5-500 ק"גTHAMES-SIDEC3
VC35003310פרוספקט נירוסטה2-200 טוןTHAMES-SIDEzones 20, 21, 22
33103310פרוספקט המוצראלומיניום250-1000 ק"גVISHAY-TEDEA
3410/34113410פרוספקטפלדה או נירוסטה250-2000 ק"ג1K - 4KVISHAY-TEDEAC3EEx ia IIC T6Class I, II, III Division 1Class III 3,000S; Class III 5,000M
3420/34213420פרוספקטפלדה5K - 10KVISHAY-TEDEAClass I, II, III Division 1Class III 3,000S; Class III 5,000M
35103510פרוספקטנירוסטה300-5000 ק"ג1K - 4KVISHAY-TEDEAC3 - C6EEx ia IIC T6Class I, II, III Division 1Class III 3,000S; Class III 5,000M
35203520פרוספקטנירוסטה500-2000 ק"גVISHAY-TEDEAC3 - C6EEx ia IIC T6
355355פרוספקטנירוסטה500-5000 ק"גVISHAY-TEDEAC3 - C4EEx ia IIC T6Class I, II, III Division 1Class III 4,000S; Class III 5,000M
41584158פרוספקטפלדה10K-75KVISHAY-TEDEAEEx ia IIC T6 Class I, II, III Division 1 Class IIIL 10,000M
51035103_s (1)פרוספקטפלדה מצופה ניקל5K-250KVISHAY-TEDEAC3EEx IIC T6 Class I, II, III Division 1 Class IIIL 10,000M
51235123פרוספקטפלדה מצופה ניקל500-5000 ק"ג1K-10KVISHAY-TEDEAC3Class I, II, III Division 1 Class IIIL 5,000M
52035203_sפרוספקטפלדה מצופה ניקל1K-75KVISHAY-TEDEAClass I, II, III Division 1
52235223_s (1)פרוספקטפלדה מצופה ניקל50K-100KVISHAY-TEDEAC3 Class I, II, III Division 1 Class IIIL 10,000M
53035303_sפרוספקטפלדה מצופה ניקל25K-125KVISHAY-TEDEAClass I, II, III Division 1 Class IIIL 10,000M
6004060040פרוספקטפלדה25-500VISHAY-TEDEAClass I, II, III Division 1
6005860058פרוספקטפלדה2.3 טון - 45 טוןVISHAY-TEDEAClass I, II, III Division 1 Class III 5,000M; Class IIIL 10,000S
6006060060פרוספקטאלומיניום100-2KVISHAY-TEDEAC3 Class I, II, III Division 1 Class IIIL 10,000M
6501665016פרוספקטפלדה1K-300KVISHAY-TEDEAClass I, II, III Division 1
65016-0104W65016TWAפרוספקטנירוסטה1K-75KVISHAY-TEDEAClass I, II, III Division 1
6502365023פרוספקטפלדה או נירוסטה250-10,000 ק"ג500-20KVISHAY-TEDEAC3Ex ia IIC T4 Class I, II, III Division 1 Class III 3,000S; Class III 5,000 M; Class IIIL 10,000M
65040-1127W650401127Wפרוספקטפלדה20 טון - 50 טון50K-100KVISHAY-TEDEAC3Class I, II, III Division 1 Class IIIL 10,000M
65040W65040Wפרוספקטנירוסטה25K-75KVISHAY-TEDEAClass I, II, III Division 1 Class IIIL 10,000M
6505865058פרוספקטפלדה10K-100KVISHAY-TEDEAC3Class I, II, III Division 1 Class III 5,000M; Class IIIL 10,000M
65058S65058Sפרוספקטנירוסטה10K-100KVISHAY-TEDEAClass I, II, III Division 1 Class III 5,000M; Class IIIL 10,000S
6508365083פרוספקטנירוסטה500 ק"ג - 10 טון1K-20KVISHAY-TEDEAC3 Ex ia IIC T4 Class I, II, III Division 1 Class III 5,000M; Class IIIL 10,000M
65083H65083Hפרוספקטנירוסטה1K-10KVISHAY-TEDEAC3Ex ia IIC T4 Class I, II, III Division 1 Class III 5,000M; Class IIIL 10,000M
91029102פרוספקטנירוסטה200-2500VISHAY-TEDEAC3 - C5 II 1G EEx ia IIC T4/T6, 11 2D Class I, II, III Division 1 Class IIIL 5,000M
91035103_s (3)נירוסטה5K-150KVISHAY-TEDEAEEx IIC T6, EEx IIC T4 Class I, II, III Division 1 Class IIIL 10,000M
91235123נירוסטה500-5000 ק"ג1K-10KVISHAY-TEDEAC3 - C4 Class I, II, III Division 1 Class IIIL 5,000M
92035203_sנירוסטה1K-75KVISHAY-TEDEAClass I, II, III Division 1
92235223_sנירוסטה50K-125KVISHAY-TEDEAClass I, II, III Division 1 Class IIIL 10,000M
93039303_sנירוסטה10K-125KVISHAY-TEDEAClass I, II, III Division 1 Class IIIL 10,000M
93239323_sנירוסטה20K-75KVISHAY-TEDEAClass I, II, III Division 1 Class IIIL 10,000M
94239423_sנירוסטה10K-75KVISHAY-TEDEAClass I, II, III Division 1 Class IIIL 10,000M
9800111657פלדה500 ק"ג - 100 טוןVISHAY-TEDEA
98039803_sנירוסטה25K-75KVISHAY-TEDEAClass I, II, III Division 1 Class IIIL 10,000M
ACBacb_sנירוסטה
500-5000 ק"גVISHAY-TEDEAC3 - C6 EEx IIC T4/T6
CLBCLBפלדה20K-125KVISHAY-TEDEAClass I, II, III Division 1 Class IIIL 10,000M
CSBCSBפלדה5K-150KVISHAY-TEDEAClass I, II, III Division 1 Class IIIL 10,000M
DLBDLBפלדה25K-125KVISHAY-TEDEAClass I, II, III Division 1 Class IIIL 10,000M
DSRDSRפלדה או נירוסטה1K-75KVISHAY-TEDEAClass I, II, III Division 1
MBBmbbפלדה10 טון - 50 טון50-250VISHAY-TEDEAClass I, II, III Division 1
MDBmdbפלדה10 טון - 50 טוןVISHAY-TEDEAClass I, II, III Division 1
MDBDmdbdפלדה מצופה ניקל10 טון - 30 טוןVISHAY-TEDEA
SEBSEBפלדה או נירוסטה500 ק"ג - 2.5 טוןVISHAY-TEDEAC3 Class I, II, III Division 1
SHBshbxrנירוסטה5-500 ק"גVISHAY-TEDEAC3 - C4 II 2G EEx ib IIC T4/T6, 11 2D Class I, II, III Division 1 Class IIIL 10,000M
SQBSQBפלדה או נירוסטה250-5000 ק"ג500-20KVISHAY-TEDEAClass I, II, III Division 1 Class III 3,000S; Class III 5,000M
SQB-HSQBHפלדה500-5000 ק"ג1K-10KVISHAY-TEDEAClass I, II, III Division 1 Class III 3,000S; Class III 5,000M
SSBssbנירוסטה500 ק"ג - 10 טון1K-10KVISHAY-TEDEAC3 - C4 II 2G EEx ib IIC T4/T6, 11 2D Class I, II, III Division 1 Class IIIL 10,000M
65040w65040Wנירוסטה25K-75KVISHAY-TEDEAClass I, II, III Division 1 Class IIIL 10,000M