מתמרי תליה/מתיחה (S)

מתמרי תליה/מתיחה מיועדים למקומות בהם השקילה מתבצעת באמצעות תליה של המסה על המתמר ומתיחתו. הם מגיעים לעומסים שונים של החל ב – 25 ק"ג- 10,000 ק"ג. 
את הטבלה בהמשך העמוד ניתן לסנן ולמיין. 
בהקשה על תמונת המתמר – התמונה תגדל.
בהקשה על המודל של המתמר – יפתח פרוספקט המוצר.

קטגוריה:

תיאור

דגםתמונהדפי מידעחומרעומסים בק"געומסים בליברותאישורי OIMLיצרןאישורי EEx ATEXאישורי EEx FMאישורי NTEP
T60bsp_sפרוספקט פלדה מצופה ניקל50kg - 6tThames Side
T61bsp_sפרוספקט פלדה מצופה ניקל50kg-1,000kgThames Side
T64bsp_sפרוספקט פלדה מצופה ניקל50kg-2,500kgThames Side
T65bsp_sפרוספקט פלדה מצופה ניקל50kg-3,000kgThames SideZONE 20,21,22
T68bsp_sפרוספקט אלומיניום250kg-7,500kgC3Thames SideZONE 20,21,22
T95bsp_sפרוספקט אלומיניום2T- 20TC3Thames Side
3639363_sפלדה מצופה ניקל50kg - 10t 50 - 20K VISHAYClass I, II, III Division 1 Class IIIL 10,000M
6000160001פלדה או נירוסטה50kg - 10t 25 - 20K C3 VISHAYClass I, II, III Division 1 Class III 5,000S; Class III 5,000M; Class IIIL 10,000S; Class IIIL 10,000M
6006360063נירוסטה500 - 20K VISHAYClass I, II, III Division 1 Class III 5,000M; Class IIIL 10,000M
614615אלומיניום50kg - 500kg C3VISHAYEEx ia IIC T4
615/616615 (1)פלדה50kg - 1000kg VISHAY
619619פלדה מצופה ניקל1500kg - 5t VISHAY
620620נירוסטה500kg - 5t C3 VISHAYEEx ia IIC T6 Class I, II, III Division 1 Class III 3,000S; Class III 5,000M
93639363נירוסטה50kg - 10t 50 - 20K C3VISHAYClass I, II, III Division 1 Class IIIL 10,000M
STCSTCאלומיניום1.0kg - 20kg 250 - 40K VISHAYClass I, II, III Division 1 Class III 5,000S; Class IIIL 10,000S
BSPbsp_sנירוסטה50kg - 5t 100 - 10K C3VISHAYEEx ib IIC T6, EEx ib IIC T4 Class I, II, III Division 1 Class IIIL 10,000M