Showing all 4 results

עגלת משטחים משקלנועית אוזיאס

משקלנועית אוזיאס

משקלנועית TM (שם רשום אצל רשם הפטנטים) – עגלת משטחים עם התקן שקילה מקצועי מובנה.

משקלנועית TM אוזיאס היא עגלת משטחים מקצועית המוזמנת מראש במיוחד בכדי להיות שוקלת וממותקנת באופן יחודי בציוד שקילה מקצועי, יעודה הוא להיות עגלת משטחים שוקלת בתנאי עבודה קשים.

עגלת משטחים שוקלת מנירוטסה OZ201

משקלנועית אוזיאס 201 נירוסטה

משקלנועיתTM (שם רשום אצל רשם הפטנטים) – עגלת משטחים עם התקן שקילה מקצועי מובנה.

משקלנועיתTM אוזיאס 201 נירוסטה היא עגלת משטחים מקצועית מנירוסטה המוזמנת מראש במיוחד בכדי להיות שוקלת וממותקנת באופן יחודי בציוד שקילה מקצועי, יעודה הוא להיות עגלת משטחים שוקלת בתנאי עבודה קשים.

בנוסף על תפקודה של משקלנועיתTM אוזיאס רגילה עגלה זו בנויה כולה מנירוסטה (ישנו גם דגם שרק הקלשונים מנירוסטה), המתמרים בעגלה זו הם מנירוסטה ובאטימות IP68 או IP69K בהתאם לצורך. ראש השקילה מגיע באטימות בסיסית של IP65 וניתן לשדרגו גם עד אטימות של IP69K.
במידת הצורך ניתן להזמין את העגלה עם מדפסת מובנית.

משקלנועית חשמלית – מפעיל נוסע

משקלנועיתTM (שם רשום אצל רשם הפטנטים)חשמלית – עגלת משטחים חשמלית עם התקן שקילה מקצועי מובנה.

משקלנועיתTM חשמלית אוזיאס היא עגלת משטחים חשמלית העוברת התאמה מיוחדת בכדי להיות שוקלת וממותקנת באופן יחודי בציוד שקילה מקצועי, יעודה הוא להיות עגלת משטחים חשמלית שוקלת בתנאי עבודה קשים.
ניתן לרכוש את המשקלנועית החשמלית כהסבה לעגלות משטחים חשמליות קיימות.
ניתן לבצע הסבה גם לעגלות מלקטות.

משקלנועית מספריים

משקלנועיתTM (שם רשום אצל רשם הפטנטים) – עגלת מספריים עם התקן שקילה מקצועי מובנה.

משקלנועיתTM מספריים אוזיאס היא עגלת מספריים מקצועית המוזמנת מראש במיוחד בכדי להיות שוקלת וממותקנת באופן יחודי בציוד שקילה מקצועי, יעודה הוא להיות עגלת מספריים שוקלת בתנאי עבודה קשים.