בודק משקלי עד 10 בדיקות בדקה

תיאור

בודקים משקליים עד 10 בדיקות בדקה מיוצרים ע"י חברת שקילה במפעלה בקיסריה.
הבודקים מאפשרים ללקוח לעשות בדיקה לפני/אחרי אריזה לגבי תקינות המוצרים ו/או תהליך האריזה.

המערכת מסופקת עם ארון בקרה ועל פי הצורך עם ארון לפיקוד על הבוכנות.

על אף שמדובר בפתרון "מדף" התוצאה הסופית מתוכננת ע"פ הגדרות הלקוח וצרכיו.

הנתונים הנבחנים לצורך התכנון של הבודק המשקלי הם מידות המוצר הנבדק, מצב הצבירה שלו, מצב הסביבה, דרישות רגולטוריות שונות, מגוון המוצרים הנבדקים, דיוקים נדרשים, מנגנון דחיה ועוד…