מאזניים באבחנה 0.1 גרם

חברת שקילה מציעה את משקלי המעבדה של חברת קרן. המשקלים בקטגוריה זו הם ברזולוציה של 100 מיליגרם (0.1 גרם).

תיאור

דגם המוצרכושר שקילה (גרם)אבחנה (גרם)גודל מגש 
440-43N4000.1130X130img-hr-440-130x130mm
EMB 500-15000.1150img-lr-emb
PFB 600-1M6000.1120img-lr-pfb
PCB 1000-110000.1130X130img-lr-pcb
440-45N10000.1130X130img-hr-440-130x130mm
EMB 1200-112000.1150img-lr-emb
PCB 2000-120000.1130X130img-lr-pcb
440-47N20000.1130X130img-hr-440-130x130mm
EMB 3000-130000.1150img-lr-emb
440-49N40000.1150X170img-hr-440-150x170mm
EMB 6000-160000.1150img-lr-emb
EMS 6K0.160000.1160X160img-lr-ems
PCB 6000-160000.1150X170img-lr-pcb
440-49A60000.1150X170img-hr-440-150x170mm
PFB 6000-160000.1155X145img-lr-pfb
PFB 6000-1M60000.1155X145img-lr-pfb
EWJ 6000-1M60000.1155X145img-lr-ewj-155x145mm
PLJ 6000-1GM60000.1195X195img-lr-plj
KB 6500-1NM65000.1150X170img-lr-kb
573-46NM65000.1160X200img-lr-573
PBS 8200-1M82000.1170X180img-lr-pbs-pbj
PBJ 8200-1M82000.1170X180img-lr-pbs-pbj
PCB 10000-110KG0.1150X170img-lr-pcb
PKS 10K0.110KG0.1150X170img-lr-pks
KB 10000-1N10KG0.1150X170img-lr-kb
572-4310KG0.1160X200img-lr-573
EMS 12K0.112KG0.1160X160img-lr-ems
EW 12000-1NM12KG0.1180X160img-lr-ewb
PES 15000-1M15KG0.1200X200img-lr-pes-pej
572-4916KG0.1160X200img-lr-573
PKT 16K0.116KG0.1160X200img-lr-pkt-160x200mm
PLS 20000-1F20KG0.1200X175pls 20000-1f
572-5724KG0.1160X200img-lr-573
PKT 24K0.124KG0.1160X200img-lr-pkt-160x200mm
PES 31000-1M31KG0.1250X220img-lr-pes-pej
PCD 10K0.110KG0.1160X160pcd 10k0.1