מתמרי נקודה אחת (מרכזיים)

מתמרי נקודה אחת (SINGLE POINT) מיועדים ל”עבודה עצמאית” הם מגיעים לעומסים של החל ב – 0.3 ק”ג-2000 ק”ג ומוגבלים בשטח המשטח שבו הם מיועדים להיות מותקנים. 
את הטבלה בהמשך העמוד ניתן לסנן ולמיין. 
בהקשה על תמונת המתמר – התמונה תגדל.
בהקשה על המודל של המתמר – יפתח פרוספקט המוצר.

קטגוריה:

תיאור

דגםתמונהדפי מידעחומרעומסים בק"גאטימותיצרןאישורי OIMLאישורי NTEPאישורי EEx ATEXאישורי EEx FMעומסים בליברות
T111015פרוספקט פלדה מצופה ניקל15kg-150kgThames SideC3
T121015פרוספקט נירוסטה15kg-400kgIP68\ IP69KThames SideC3
T12A1015פרוספקט פלדה מצופה ניקל50kg-400kgThames SideC4
T161015פרוספקט נירוסטה 3165kg-35kgIP68Thames SideC4
10021002אלומיניום0.5kg - 20kgVISHAY
10041004אלומיניום0.3kg - 3kgVISHAY
10061006אלומיניום2kg - 5kgVISHAY
10221022אלומיניום3kg - 200kgVISHAYC3 - C4Class III 5,000SEEx ia IIC T4Class I, II, III Division 1
10301030אלומיניום2kg - 15kgVISHAYC2.5EEx ia IIC T4Class I, II, III Division 2
1040/10411040אלומיניום5kg - 100kgVISHAYC3Class III 5,000SEEx ia IIC T4Class I, II, III Division 1
10421042אלומיניום1kg - 250kgVISHAYC3 - C6Class III 5,000SEEx ia IIC T4Class I, II, III, Division 1
11301130נירוסטה7kg - 100kgVISHAYC3 - C4Class III 4,000SEEx ia IIC T4Class I, II, III, Division 1
11401140נירוסטה15kg - 150kgVISHAYEEx ia IIC T4Class I, II, III, Division 1
11421142נירוסטה10kg - 150kgVISHAYC3II 2G EEx ia IIC T4
12421142אלומיניום50kg - 250kgVISHAYC3 - C6Class III 5,000SEEx ia IIC T4Class I, II, III Division 1
12501250אלומיניום50kg - 1000kgVISHAYC3Class III 5,000SEEx ia IIC T4Class I, II, III Division 1
12521252אלומיניום75kg - 635kgVISHAYC3EEx ia IIC T4Class I, II, III Division 1
12601260אלומיניום50kg - 635kgVISHAYC3Class III 5,000S; Class III 5,000MEEx ia IIC T4Class I, II, III Division 1
12631263אלומיניום50kg - 635kgVISHAYC3EEx ia IIC T4
12651265אלומיניום100kg - 660kgVISHAYC3 - C6EEx ia IIC T4
13201320אלומיניום1000kg - 2000kgVISHAYC3Class III 3,000SEEx ia IIC T4Class I, II, III, Division 1
13301330אלומיניום500kg - 1000kgVISHAYC3EEx ia IIC T4
15101510נירוסטה100kg - 500kgVISHAYC3 - C4Class III 5,000S; Class III 8,000MEEx ia IIC T6Class I, II, III, Division 1
380380LoadCellאלומיניום7.5kg - 250kgVISHAYC3 - C4
6004860048פלדהVISHAYClass I, II, III Division 125 - 1K
6005160051פלדהVISHAYClass I, II, III Division 110 - 200
6006060060אלומיניוםVISHAYC3Class IIIL 10,000MClass I, II, III Division 1100 - 2K
HOCHOCאלומיניום750kg - 2.0tVISHAYC3Class I, II, III Division 1
HPShps_sנירוסטה6kg - 60kgVISHAYC3EEx ib IIC T6, EEx ib IIC T4Class I, II, III Division 1
LOCLOCאלומיניום5kg - 1.0tVISHAYC3 - C6Class III 5,000SClass I, II, III Division 1
LPSlpsאלומיניום0.6kg - 200kgVISHAYC3Class III 5,000SClass I, II, III Division 1
1010/10151015אלומיניום3kg - 90kgVISHAYClass III 5,000SEEx ia IIC T4Class I, II, III Division 1