זירקון – ניהול חדרי שקילות

זירקון היא תוכנה לניהול התהליכים בחדרי שקילה ומטבחי צבע. התוכנה פעילה בתחומי הכימיה, הקוסמטיקה, תוספי המזון והפרמצבטיקה.
התוכנה מבצעת מעקב אחרי התקדמות תהליכי השקילה בחדר השקילות ותעוד מלא שלהם.
התוכנה מסייעת לעובד לבצע את עבודתו ומפקחת על הביצוע שלו.
התוכנה מאפשרת עקיבות מלאה עד רמת אצוות היצור של הספק של כל אחד מחומרי הגלם.
התוכנה מתממשקת על פי הצורך למערכות ה – ERP של הלקוח.

תיאור

זירקון – תוכנה לניהול חדרי שקילה

זירקון היא תוכנה לשיפור, סיוע וביצוע מעקב אחרי הפעילות בחדרי השקילה במפעל. התוכנה מתחברת למערכות השקילה בחדרי השקילה. העקיבות היא עד רמת השורה. הכניסה לתוכנה היא באמצעות הזדהות בשם וססמא.

מסכי הגדרות

בתוכנה מסכי הגדרות רבים בהם ניתן להגדיר כל פרמטר באופן ההפעלה. הגדרות אלו מבוצעות על ידי חברת שקילה במעמד ההתקנה, אך באפשרות הלקוח להתאים אותן לצרכיו המשתנים עם הזמן. בין ההגדרות הניתנות לשינוי – תדירות כיול משקלים, סימונים ואזהרות לחומרים מסוכנים הדורשים אמצעי מיגון, משקלי מינימום, סטיות מותרות, חומרים חריגים ועוד…

מסך בחירת פק"ע/אצווה לביצוע

במסך זה יכול המשתמש לבחור איזו פקודת עבודה/אצווה ברצונו ליצר מתוך רשימת העבודות הפתוחות בעמדה וממתינות לביצוע. הוא יכול לסנן את העבודות ע"פ סוג החומר הנדרש או על פי מספר האצווה שקיבל הנחיה לבצע.

מסך בחירת חו"ג לשקילה

במסך זה יכול העובד לבחור איזה חו"ג ברצונו לשקול עבור האצווה שהוא מיצר כרגע. המסך מציג לו את כלל האפשרויות של חומרי הגלם שהוא צריך לשקול והעובד בוחר את חומר הגלם ע"י קריאת הבקוד שעל המוצר אותו הוא רוצה לשקול. באמצעות קריאת הברקוד אנו יכולים לוודא שאכן החו"ג שאנו רוצים הוא החו"ג הנשקל.

מסך שקילה

במסך השקילה התוכנה ממליצה לשוקל באיזה משקל להשתמש לצורך השקילה. לאחר מכן המפעיל יכול לפתוח אריזה חדשה (ניתן לבצע את השקילה במספר אריזות וממספר אצוות יצרן והכל מתועד). הוא מבצע שקילת טרה של האריזה ואז שקילת ברוטו. המערכת מוודאת שהמשקל אופס לאחר שקילת הברוטו. ומציגה לשוקל את תוצאת השקילה. אם השוקל מאשר את התוצאה הוא צריך לחתום/להקליד סיסמא כדי לאשר את שורת השקילה. לאחר ביצוע השקילות יכול המפעיל לצאת מהמסך לצורך שקילת חו"ג נוסף.

בהתאם לדרישות המקובלות בסיום כל יצור יוצא דו"ח המתעד את השקילות – תכנון מול ביצוע. שקילות חריגות מסומנות ככאלו. המידע זורם לאחר הביצוע למערכת ה – ERP של הלקוח. ניתן להגדיר התרעות ע"פ פגי תוקף של אצוות ספק ועוד אפשרויות רבות אודותיהן נשמח לפרט במהלך פגישה. התוכנה, כמובן , מכילה אפשרויות רבות נוספות אותן קצרה היריעה מלהכיל. חשוב לציין שהמערכת יודעת לתקשר גם עם תוכנות ארגוניות חיצוניות, לקבל מהן פקודות יצור ולדווח להן מה בוצע בפועל.